17 września 1939 roku to istotna data w historii Polski i przebiegu II wojny światowej. Tego dnia łamiąc polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej.

Był to początek realizacji tajnego protokołu do paktu, podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i Związku Sowieckiego, zwanego paktem „Ribbentrop-Mołotow”.  Utajniony protokół dodatkowy łamał obowiązujące polsko-sowieckie układy pokojowe. Pretekstem wkroczenia wojsk na tereny Rzeczypospolitej była chęć „wzięcia w opiekę życia i mienia ludności ukraińskiej i białoruskiej” zamieszkującej wschodnie tereny Polski oraz „wyzwolenia ludu polskiego od nieszczęść wojny”.  Polska w tym samym czasie mierzyła się z niemieckim najeźdźcą. Atak Armii Czerwonej przyspieszył klęskę wojsk polskich, walczących jednocześnie na dwóch frontach. Polacy na zajętych przez Sowietów ziemiach poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie.

Pamiętając o tych bolesnych wydarzeniach, złóżmy hołd bohaterskim obrońcom naszego państwa oraz ofiarom sowieckiej agresji. Zachęcamy wszystkich mieszkańców, aby uczcić  pamięć naszych przodków. Warto w tym dniu odwiedzić lokalne miejsca pamięci związane z II wojną światową.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 roku ustanowił 17 września Dniem Sybiraka dla upamiętnienia wszystkich Polaków zesłanych na Syberię oraz inne tereny Rosji i Związku Sowieckiego. Izba ustanawiając go oddała hołd wszystkim zesłańcom: tym, którzy zginęli, tym, którzy wrócili do Polski, tym, którzy wyemigrowali do innych części świata, jak i tym, którzy pozostali w miejscy zesłania i tam kultywowali polskość.