W niedzielę 18 września odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 55-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie połączone z poświęceniem i przekazaniem jednostce sztandaru. Wydarzenie zainaugurowała Msza Święta w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie w intencji wszystkich strażaków, której przewodniczył ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, kapelan krajowy strażaków.

Po Eucharystii udano się pod remizę OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości z udziałem mieszkańców, zaproszonych gości i pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy. Po oficjalnym meldunku z przekazaniem placu nastąpiło podniesienie flagi państwowej i wysłuchanie hymnu narodowego. Następnie wysłuchano rysu historycznego jednostki oraz przemówień zaproszonych gości. Kulminacyjnym punktem było przekazanie sztandaru i poświęcanie figury św. Floriana.

Ochotnicza Straż Pożarna Stary Nart została odznaczona „srebrnym medalem za zasługi dla Pożarnictwa” za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa  i Rzeczpospolitej Polskiej.  Niedzielne wydarzenia były również doskonałą okazją, aby uhonorować medalami wszystkich zasłużonych dla jednostki strażaków, za ich wieloletnią, ofiarną działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: dh Edward Sasiela, dh Tadeusz Bizior- OSP Jeżowe. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni: dh Szymon Żak, dh Gustaw Sudoł, dh Kazimierz Puzio s. Antoniego, dh Marian Klecha, dh Stanisław Rębisz, dh Kazimierz Pikor. Z kolei brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa odebrali: dh Grzegorz Kozioł, dh Mateusz Pikor, dh Dominik Mul- OSP Jeżowe. Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowani zostali: dh Mieczysław Koc, dh Antoni Makowski, dh Mariusz Błądek, dh Kazimierz Puzio s. Jerzego, dh Wojciech Płaza, dh Grzegorz Puzio, dh Łukasz Piela- OSP Jeżowe.

Podczas uroczystości padło wiele podziękowań i słów uznania dla strażaków ochotników za ich społeczną służbę oraz działalność ratowniczą. Obchody uświetniła oprawą muzyczną Orkiestra Dęta Gminy Jeżowe.

W wydarzeniu udział wzięli: Zbigniew Chmielowiec i Jerzy Paul- posłowie na Sejm RP, Janina Sagatowska- senator RP, st. bryg. Krzysztof Skrzypek- komendant powiatowy PSP w Nisku,  bryg. Andrzej Kołodziej- dowódca JRG w Nisku, mł. bryg. Szczepan Kozioł- komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli, mł. bryg Mariusz Sabat- dowódca JRG2 w Stalowej Woli,  st. kpt. Maciej Zamojcin- zastępca dowódcy JRG2 w Stalowej Woli, nadkom. Dariusz Szybiak- komendant powiatowy Policji w Nisku, asp.szt. Grzegorz Kaptur- kierownik posterunku Policji w Jeżowem, Jan Pac- prezes zarządu oddziału wojewódzkich ZOSP RP, Gabriel Waliłko- prezes zarządu oddziału powiatowych ZOSP RP, Bogusław Kida- wiceprezes WFOŚIGW, Robert Bednarz- starosta niżański, Sławomir Serafin- wójt gminy Bojanów, Bartłomiej Peret- nadleśniczy Nadleśnictwa Kolbuszowa, Michał Wasyliszyn- zastępca wójta gminy Jeżowe wraz z radnymi i sołtysami,  Tomasz Kozak- radny Rady Powiatu Niżańskiego,  Zygmunt Kowalski- dyrektor PSP Stary Nart, ks. Stanisław Czachor- dziekan dekanatu Rudnik, ks. Jan Kardaś- proboszcz parafii pw. NNMP w Jeżowem,  ks. Adam Stachowicz- proboszcz parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Nowym Narcie, Zbigniew Bednarz- dyrektor GCK w Jeżowem,  Marek Kamiński- dyrektor ZGK w Jeżowem.       
   

Wszystkim Druhom składamy serdeczne gratulacje. Życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz drugiego człowieka, szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką, czuwa i strzeże od wszelkiego złego.