SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że wpłaty za węgiel należy dokonywać przelewem na konto :
81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty – 1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

 

Wpłat winny dokonać tylko osoby uprawnione, które otrzymały dodatek węglowy  i złożyły wniosek o zakup węgla w ilości 1,5 tony na 2022 rok.

 
Kwotę 2775,00 zł należy wpłacić na wskazane konto w terminie do 23 listopad 2022 roku.

 

Każda osoba uprawniona ponosi również koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w kwocie 225,00 zł brutto /za 1,5 tony.
Wymieniona opłata to koszt załadunku, przywozu ze składu w Stalowej Woli oraz dowozu do domu – pobierana przez usługodawcę.
Wpłaty należy dokonać przed przywozem węgla w biurze Usługodawcy pod adresem :

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667A

tel. 883 409 700.

 

Osoby, które zgłosiły zapotrzebowanie na węgiel w ilości 1,5 tony do końca kwietnia 2023 roku obecnie nie wpłacają pieniędzy.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić : tel. : 158794304 ;

kom. 798080599 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe