Decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nisku powołany został bryg. Andrzej Kołodziej. Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się 22 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy st. bryg. Andrzeja Marczeni oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nisku mł. bryg. Ireneusza Stafieja.

 Z tej okazji wójt gminy Jeżowe Marek Stępak pragnie złożyć komendantowi powiatowemu PSP w Nisku gratulacje.