Na stronie ARMIR pojawił się komunikat dotyczący wsparcia dla rodzin rolniczych w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

 

Znowelizowane rozporządzenie wprowadza następujące zmiany:

  • wydłużenie do 30 listopada 2022 r. terminu składania wniosków o pomoc oraz załączników do już złożonych dokumentów;

  • uznania innych niż kopie faktur dokumentów, na podstawie których wnioskodawca może wykazać sprzedaż produktów rolnych ze swojego gospodarstwa. Mogą to być również umowy sprzedaży, rachunki lub oświadczenia wnioskodawcy o dokonaniu takiej sprzedaży. Oświadczenia wnioskodawcy o sprzedaży produktów rolnych z gospodarstwa po wypełnieniu i podpisaniu przez ubiegającego się o wsparcie, stanowi załącznik do wniosku o pomoc, jako potwierdzenie wartości dokonanej sprzedaży.

 

Szczegółowe informacje.

https://www.gov.pl/web/arimr/termin-naboru-wnioskow-o-pomocy-dla-rodzin-rolniczych-wydluzony-do-30-listopada