W Cholewianej Górze przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym powstała bieżnia lekkoatletyczna.  Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie pełnowartościowych zajęć wychowania fizycznego, treningów, uprawianie sportu w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Obiekt ma służyć mieszkańcom i dawać im nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

 W ramach zadania pn.: „Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej” wykonana została bieżnia sportowa do biegu na dystansie 60 m z trzema torami o nawierzchni z mączki ceglanej oraz skocznia do skoków w dal z wykorzystaniem jednego toru bieżni jako rozbieżni.

W pracę włączyli się druhowie z OSP w Cholewianej Górze, którzy zakupili i nasadzili drzewa oraz wykonali tablicę regulaminową.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 41 000 zł, z czego 12 000 zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach PPOW na lata 2021-2025.