Faktury proszę dostarczyć do 12 grudnia 2022r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem (faktury wystawione od lipca do grudnia 2022r.). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy Jeżowe).

 

Zgodnie z § 14 uchwały Nr IX/53/15 Rady Gminy Jeżowe z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżowe, w przypadku braku rozliczenia w wyznaczonym terminie zostanie wszczęte postępowanie wygaszające przyznane stypendium.

Proszę o spięcie faktur w koszulkę, podpisanie z imienia i nazwiska, wpisanie swojego aktualnego numeru telefonicznego i aktualnego numeru konta

 

PRZYKŁADOWE WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 

1. Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;

2. Tornister/plecak szkolny;

3. Ubiór sportowy:

a. spodenki i koszulka gimnastyczna

b. dresy kompletne lub spodnie i bluza sportowa

c. obuwie sportowe/ trampki;

d. kurtka sportowa / (2szt. na dziecko na semestr)

4. Zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, itp.);

5. Zakup stroju ochronnego na praktyki;

6. Zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji;

7. Zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne) – wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8. Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym;

9. Zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia);

10. Refundacja biletów miesięcznych

11. Zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;

12. Zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,;

13. Zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu

14. Inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.


 

Nie będą refundowane wydatki o charakterze nieedukacyjnym.