SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Gmina i Miasto Stalowa Wola przekazało informację, że na chwilę obecną węgiel na składzie w Stalowej Woli niestety się skończył.

Gmina Jeżowe posiada podpisaną umowę z Gminą i Miastem Stalowa Wola na dostawę węgla na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy, zapotrzebowanie na węgiel z gminy przekazano do MZK Stalowa Wola.

Miasto Stalowa Wola informuje, że - dwa tygodnie temu - złożono wniosek o zakup kolejnej partii węgla. Gmina i Miasto Stalowa Wola podejmuje starania w celu nabycia węgla , tak aby zrealizować zamówienia do końca tego roku.

Nie ma obecnie potwierdzenia czy to zapotrzebowanie zostanie zrealizowane.

 

Dlatego prosimy o wstrzymanie wpłat do MZK Stalowa Wola.

 

Ostateczną informację w tej sprawie przekażemy do końca bieżącego tygodnia (tj.  do 09.12.2022 r.) na stronach internetowych gminy Jeżowe:

  1. www.jezowe.pl

  2. www.facebook.com/jezowe


Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe