Szanowni Państwo.

Wraz z  sezonem grzewczego wzrasta ryzyko pożaru czy zatrucia czadem.
 Są to sytuacje,  które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nas samych oraz naszych bliskich. Jeśli zależy nam na maksymalnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa, koniecznością jest przeprowadzenie kontroli stanu kominów oraz ich wyczyszczenie.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 (Dz. U. 2022 poz. 1692 z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W trosce o własne bezpieczeństwo rozważmy zamontowanie  również w domu czujników tlenku węgla. Wykrywa niebezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu)
w powietrzu i sygnalizuje o przekroczeniu stężenia CO. Dzięki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem, zwanym potocznie „cichym zabójcą”.