Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł uroczyście przekazał klubom sportowym działającym na terenie gminy Jeżowe promesy. Symboliczny czek odebrali prezes Klubu „Czarni Sójkowa” Eugeniusz Ciak, prezes GKS Groble Marian Sarzyński oraz trener „Sparta” Jeżowe Piotr Oczkowski i sekretarz klubu Leszek Rogala. W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, który wnioskował o przyznanie dotacji, z-ca wójta gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz dyrektor biura poselskiego Marcina Warchoła, Karol Wołoszyn.

 

Każdy klub otrzymał 5 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego, niezbędnego do przeprowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Aktywność ta ma przyczynić się do zmniejszenia poziomu agresji i przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

Kluby otrzymały dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości w ramach I naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie realizacji przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z zapobieganiem przestępczości na 2022 rok

Panu Ministrowi Marcinowi Warchołowi dziękujemy za wizytę w naszej gminie.