Na terenie naszej Gminy w miejscowości Cholewiana Góra ul. Buczki błąka się pies.

 

Poniżej zamieszczamy fotografię psa.


Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04.