Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jata błąka się pies.

Poniżej zamieszczamy fotografię psa.

 

 

Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.