SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe przypomina dodatkowym naborze przyjmowania wpłat i wniosków preferencyjnego zakupu węgla w I kwartale 2023 roku, w ograniczonej ilości dla 20 wnioskodawców, decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 Wpłaty należy uiszczać na konto:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty –  1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

  

Wpłat winny dokonać tylko osoby uprawnione, które otrzymały dodatek węglowy
i złożyły wniosek o zakup węgla w ilości 1,5 tony w  2023 roku.

 
Kwotę 2775,00 zł  należy wpłacić na wskazane konto w terminie od 9 marzec do 31 marzec 2023 roku.
Dowód wpłaty należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Jeżowe – biuro Nr 1 celem ujęcia na liście zakupowej.

  

Każda osoba uprawniona ponosi również koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w kwocie 225,00 zł brutto / za 1,5 tony.
Wymieniona opłata to koszt przywozu, składowania, załadunku oraz dowozu do domu – pobierana przez usługodawcę.
Wpłaty należy dokonać przed przywozem węgla  w biurze Usługodawcy pod adresem :

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667A

tel. 883 409 700.

W przypadku wątpliwości lub pytań proszę dzwonić : tel. : 158794304

kom. 798080599 w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

Marek Stępak

Wójt Gminy Jeżowe