14 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił zamówienie, którego przedmiotem jest „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa”. 

To kolejny etap realizacji inwestycji, o którą mieszkańcy zabiegają od kilkudziesięciu lat. Potrzebę powstania ścieżki pieszo – rowerowej przy drodze wojewódzkiej widział również samorząd gminy. Duże natężenie pojazdów, w tym znaczna ilość samochodów ciężarowych, wąskie pobocza, w połączeniu z dużą liczbą pieszych, w szczególności dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, stwarzają realne zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z tym Wójt Gminy Jeżowe podjął szereg działań wspierających Samorząd Województwa Podkarpackiego i Zarząd Dróg Wojewódzkich, który jest właścicielem i zarządcą drogi wojewódzkiej nr 861, umożliwiających realizację tej bardzo ważnej inwestycji. Sfinansowano chociażby opracowanie dokumentacji technicznej, geodezyjno-prawnej w zakresie podziałów działek, czy pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania, dzięki którym sukcesywnie realizowane są kolejne etapy zadania.

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Sójkowa w km 10+034- 10+742,84, o długości 708,84 m.

  2. Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Jata w km 11+410,95- 12+223, o długości 812,05 m.

  3. Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych w miejscowości Jeżowe- Kameralne w km 15+353- 16+194,64, o długości 841,63m.

Szczegółowa dokumentacja jest dostępna w  Biuletynie Zamówień Publicznych

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43036620-c258-11ed-b311-9aae6ad31be8

Oferty można składać do 29.03.2023 r. , do  godz. 10:00.

Termin realizacji zadania to 8 miesięcy od dnia podpisania umowy. Inwestycja zostanie zrealizowana dzięki wsparciu w ramach programu - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

 

Zapraszamy do składania ofert!