Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jata błąka się pies.

Poniżej zamieszczamy fotografie psa.

 


Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.