Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem. To wielki dar i tajemnica. Święty Jan Maria Vianney tak mówił o kapłaństwie:

„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.

Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.

Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan.

Kto karmi je, by miały siłę do ziem­skiego pielgrzymowania? Kapłan.

Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan.

Zawsze kapłan.

A kiedy dusza popadnie w grzech śmiertelny, kto ją wskrzesi dla życia? Tylko kapłan. Nie znajdziecie żadnego dobra, które pochodzi od Boga, żeby za nim nie stał kapłan”.

 

Drodzy Kapłani!

W tym wyjątkowym i ważnym dniu ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania.

Dziękujemy za obecność, poświęcenie, codzienną posługę, za Eucharystię, spowiedź, modlitwę i błogosławieństwo.

 

W imieniu całej wspólnoty samorządowej życzymy dużo zdrowia, ufności oraz nieustającej radości z powołania. Niech najwyższy Kapłan obdarza Was tymi łaskami, których potrzebujecie, by jeszcze pełniej realizować swoje powołanie. Życzymy wielu dobrych, życzliwych ludzi na swojej drodze i otwartych serc parafian.

Niech Maryja zawsze Was strzeże, wspiera i otacza swoją miłością i orędownictwem.

Swoje myśli i dobre słowo kierujemy również w stronę kapłanów- Rodaków i tych, którzy stanęli na naszej drodze życia. Pamiętamy także o tych kapłanach, którzy przygotowywali nas do przyjęcia sakramentów, i tych, którzy odeszli już do Pana.

 

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą

Wójt Gminy Jeżowe

Marek Stępak