W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm RP, ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.

14 kwietnia 966 r. odbył się chrzest księcia Mieszka I. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

 

Święto Chrztu Polski ma upamiętniać wydarzenie będące fundamentem naszej tożsamości i być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”.

Niech ten dzień stanie się okazją do refleksji historycznej, będzie wyrazem wdzięczności i pamięci o Polakach, którym przyszło budować państwo polskie.

Akcja Katolicka wraz z Fundacją SŁOWO zaprasza do świętowania Chrztu Polski przez wywieszenie fragi. – To nie tylko podkreśli wagę tego święta w naszej ojczyźnie, ale nie pozwoli zapomnieć o naszych chrześcijańskich korzeniach.