W niedzielę 30 kwietnia odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Groblach, połączone z Gminnym Dniem Strażaka.


Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów przy remizie. Następnie strażacy, poczty sztandarowe, mieszkańcy i zaproszeni goście prowadzeni przez Orkiestrę Dętą Gminy Jeżowe udali się do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Mszą Święta w intencji wszystkich strażaków, której przewodniczył ks. Jan Kardaś, kapelan strażaków.

Po Eucharystii udano się pod remizę OSP w Groblach. Tam odbyły się główne uroczystości. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości druha Krzysztofa Hermana i przekazaniu placu nastąpiło podniesienie flagi państwowej i wysłuchanie hymnu narodowego. Następnie wysłuchano przemówień zaproszonych gości. Podczas uroczystości nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy. Uroczysty apel był doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim druhnom i druhom za ich służbę i poświęcenie. Najlepsze życzenia w imieniu władz samorządowych i wszystkich mieszkańców gminy Jeżowe złożył z-ca wójta Michał Wasyliszyn. Dopełnieniem było wręczenie medali i odznaczeń dla najbardziej zasłużonych członków OSP.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Senator RP Pani Janina Sagatowska, Wiceminister, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Rafał Weber, Poseł na Sejm RP Pan Jerzy Paul, Wojewoda Podkarpacki Pan Radosława Wiatr, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pani Kamila Piech, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Pan Sylwester Daśko, Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe Pan Marian Koc wraz z radnymi, Prezes Zarządu OW ZOSP RP Rzeszów Pan Jan Pac, Komendant  PSP Nisko bryg. Andrzej Kołodziej, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP Pana Gabriel Waliłko, delegacje z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeżowe oraz z OSP Rudnik nad Sanem.

Wszystkim Druhom składamy serdeczne gratulacje. Życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków na rzecz drugiego człowieka, szczęśliwych powrotów z akcji ratowniczych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką, czuwa i strzeże od wszelkiego złego.