W ubiegły piątek tj. 28 kwietnia pracownicy Urzędu Gminy Jeżowe wraz z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jeżowem włączyli się w akcję - „Czysty Powiat Niżański”.

Wspólnie z Szkołami Podstawowymi w Jacie, Jeżowem Kameralnem oraz Jeżowem Podgórzu; Gminnym Centrum Kultury; świetlicami wiejskimi w Groblach, Cholewianej Górze, Nowym i Starym Narcie; Stowarzyszeniem Wędkarskim „Karp”, Drużyną Harcerską, Sołtysem i Radnym sołectwa Jeżowe Podgórze Panem Józefem Głuszakiem oraz pracownikami i uczestnikami Dziennego Domu Pomocy w Nowym Narcie postanowiliśmy zadbać o nasze otoczenie.

 

W ramach projektu, uczestnicy mieli za zadanie zbierać śmieci z wyznaczonych terenów publicznych, takich jak parki, placówki publiczne czy tereny rekreacyjne. W przedsięwzięciu wzięli udział zarówno młodsi, jak i starsi mieszkańcy gminy. Nie sposób nie pochwalić ich zaangażowania na rzecz społeczności, ochrony środowiska i poprawy estetyki gminy.

Wyniki działań są naprawdę imponujące - udało się usunąć wiele worków ze śmieciami. Taka inicjatywa to nie tylko sprzątanie, ale też edukacja i przypomnienie, że dbanie o środowisko to nasza wspólna sprawa.

Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy wziąć udział w tak wartościowym wydarzeniu, pragniemy też podziękować wszystkim uczestnikom zaangażowanym w tę inicjatywę. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w podobnych akcjach w przyszłości. Każdy z nas może mieć realny wpływ na poprawę jakości naszego otoczenia. Warto więc działać razem i przyczyniać się do dobra naszej, lokalnej społeczności.