Ogłoszenie

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza rozpoczęcie z dniem 09.05.2023 roku sprzedaży końcowej węgla w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Do sprzedaży przeznaczone jest 18 ton węgla.

Wnioski o zakup węgla w ramach sprzedaży końcowej dostępne są w biurze Nr. 1 Urzędu Gminy Jeżowe i rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu oraz do wyczerpania zapasów.

Z zakupu mogą skorzystać wszyscy uprawnieni do dodatku węglowego, niezależnie od tego czy skorzystali już z możliwości zakupu maksymalnej przysługującej im ilości węgla w IV kwartale 2022 roku oraz w I kwartale 2023 roku.

Zniesieniu uległy wcześniej obowiązujące limity ilościowe surowca w danym okresie na jedno gospodarstwo domowe.

 

Cena za 1 tonę węgla wynosi 1850 zł.

Wpłat za węgiel należy dokonywać przelewem na konto:

81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 MZK Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola

Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

Dodatkowo należy pokryć koszty związane z dostawą węgla do miejsca zamieszkania wskazanego we wniosku, w siedzibie firmy:

 

Z.P.H.U FERAMENTA

37-430 Jeżowe 667a

Tel. 883 409 700