Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór do konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego "NGO Wysokich Lotów" dla najlepszych organizacji działających na terenie województwa podkarpackiego.

Nagrody przyznawane będą w pięciu kategoriach:

 

  •    Polityka społeczna, zdrowie oraz działalność pomocowa;
  •     Kultura i tożsamość narodowa;
  •     Nauka, edukacja, środowisko;
  •     Gospodarka, rynek pracy oraz zrównoważony rozwój;
  •     Sport, turystyka, rekreacja.

 

Termin składania wniosków upływa 15 czerwca br.

 

Wszelkie informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie:

 

https://www.podkarpackie.pl/index.php/ngo/aktualnosci/konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-podkarpackiego-ngo-wysokich-lotow