Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie na realizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” w 2023 roku realizowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki dla klas I-III oraz IV-VIII.

Dofinansowanie w ramach porozumienia z dnia 05.05.2023 nr. MEiN/2023/DPI/769 w wysokości 30 000,00zł. otrzymała:

  • Publiczna Szkoła Podstawowa w Jacie.
    Całkowita wartość projektu wynosi 18 750,00 zł. (15 000,00 dofinansowanie z MEiN oraz 3 750,00zł. wkład własny pochodzący z wpłat rodziców). Uczniowie będą mogli wybrać się na dwie wycieczki szkolne do Krakowa: klasy I-III pojadą na jednodniową wycieczkę natomiast klasy IV-VIII na dwudniową.

  • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Cholewianej Górze.
    Całkowita wartość projektu wynosi 18 750,00 zł. (15 000,00 dofinansowanie z MEiN oraz 3 750,00zł. wkład własny pochodzący z wpłat rodziców) Uczniowie będą mogli wybrać się na dwie wycieczki szkolne: klasy I-III pojadą na jednodniową wycieczkę do Krakowa natomiast klasy IV-VIII na dwudniową do Warszawy.

Plan takich podróży musi być zgodny z obszarami edukacyjnymi obowiązującymi w 2023 roku.
Program „Poznaj Polskę” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

W pierwszej kolejności, wnioski o dofinansowanie wycieczek mogły składać szkoły, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzednich edycjach w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Z tego przywileju skorzystały w/w szkoły podstawowe. Informujemy jednocześnie, że w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” w 2023 r. złożyli również wniosek dyrektorzy pozostałych szkół podstawowych, którzy w 2021 r. skorzystali z projektu. Ze względu na wyczerpane środki w MEiN nie udało się otrzymać dofinansowania.