Na terenie naszej Gminy w sołectwie Pogorzałka błąka się pies.


Poniżej zamieszczamy fotografie psa.

Właściciela psa prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.