Projekt „Odkryj swój potencjał” realizowany przez HOG POLSKA Jakub Gibała współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 

Oferta skierowana jest dla osób w wieku 15-89 lat, które:

 

  • uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego;
  • są zatrudnione na umowach krótkoterminowych/cywilnoprawnych lub są osobami ubogimi pracującymi.

 

Warunkiem uczestnictwa jest brak jednoczesnego korzystania z więcej niż jednego projektu aktywizacji społeczno-zawodowej dofinansowanego ze środków EFS+.

 

W ramach projektu oferowane jest:

 

  • doradztwo zawodowe;
  • szkolenia zawodowe;
  • 4-miesięczne staże zawodowe;
  • stypendium szkoleniowe i stażowe.

 

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: www.hogpolska.pl.