W dniu 23.października miał miejsce odbiór techniczny drogi "Kamionka" w Nowym Narcie. Ta droga została przebudowana przez Przedsiębiorstwo "Molter" z Rudnej Małej, które wygrało przetarg na wykonanie wszystkich prac zwiazanych z jej przebudową. W ramach prac wykonano m.in.  kamiennną podbudowę z kruszywa, kamienną warstwę wyrównawczą, dwie warstwy asfaltu (wiążącą i scieralną), obustronne pobocza i odwodnienie drogi.

 

Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 286 tys.293zł., w tym 221 tys.176zł stanowią środki pozyskane przez Wójta Gminy Jeżowe z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przeznaczonych na odbudowę infrastruktury drogowej zniszczonej klęskami zywiołowymi i powodziami. W odbiorze technicznym uczestniczyli przedstawiciele władz i samorządu Gminy Jeżowe, wykonawcy i nadzoru budowlanego.

Szczegóły przetargu w BIP Gminy Jeżowe

JEZ 9831

JEZ 9832

JEZ 9834

JEZ 9837

JEZ 9836a