Od 1 kwietnia w naszej gminie stacjonuje karetka pogotowia wraz z zespołem ratowników medycznych. Jest to efekt wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym zmieniającej dotychczas działający system.

Jest to bardzo dobra informacja dla mieszkańców naszej gminy, ale i nie tylko.

Utworzenie dodatkowego miejsca stacjonowania karetki znacznie przyczyni się do  poprawy bezpieczeństwa i komfortu.  Dzięki temu maksymalnie skróci się czas dojazdu karetki do pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

Zespół ratowników medycznych stacjonuje w budynku Ośrodka Zdrowia.