Konferencja Naukowa dotycząca badań archeologicznych na Górach Kościelnych zaplanowana na 23.10.2020 na godz. 18.00 została przełożona na termin późniejszy. Odbędzie się prawdopodobnie dopiero na wiosnę, o czym poinformujemy Państwa wcześniej.

Dzięki staraniom Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Narcie i pozyskaniu środków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 utworzono Miejsce Aktywności Lokalnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dalszym ciągu posiada środki finansowe na dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Panu Romanowi Łyko Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jeżowe oraz najbliższej Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci Taty składają:

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej: