Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przekazuje kolejną dobrą wiadomość! W środę, 27 września, w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku odbyło się uroczyste wręczenie promes dla Powiatu Niżańskiego i Gmin na dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

Gmina Jeżowe rozwija swoje działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości i wzmocnieniem społeczności wiejskich.

W ramach naboru wniosków na powierzenie realizacji zadań ze środków  Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości Gmina Jeżowe uzyskała dotację dla sześciu Kół Gospodyń Wiejskich działających na terenie Gminy Jeżowe.

19 września Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak wraz z Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich RDW Stalowa Wola dokonał oficjalnego przekazania terenu budowy na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów – Kopki” stanowiącą efekt współpracy między Samorządem Gminy Jeżowe, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

25 września 2023r. uczniowie klasy IV Publicznej Szkoły Podstawowej w Jeżowem - Centrum osobiście odebrali z rąk Pana Marka Stępaka Wójta Gminy Jeżowe oraz Pani Dyrektor Katarzyny Sudoł, a także Inspektora ds. oświaty Marty Koc sprzęt z programu „Laptop dla ucznia”.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" prowadząca Niżański Uniwersytet Ludowy zaprasza zainteresowane osoby do udziału w Warsztatach z Mistrzem "Budowa galara flisackiego". Już w środę 27.09.2023r. o godzinie 17.00 odbędą się pierwsze zajęcia praktyczne w siedzibie Stowarzyszenia LGD "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" ul. Piaskowa 10, 37-400 Nisko - Wolina.