Gmina Jeżowe otrzymała dofinansowanie na „Zakup instrumentów dla SSM I st. w Jeżowem” w ramach Programu Infrastruktura Szkolnictwa Artystycznego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W czerwcu br. zakończyła się realizacja zadań w ramach projektu „Rozwój bazy edukacji ekologicznej z elementami chemii i fizyki- w Zespole Szkół w Jeżowem Centrum”. Zwieńczeniem wspólnej, wielomiesięcznej pracy nauczycieli i uczniów był piknik Rodzinno- Ekologiczny, na którym podsumowano podejmowane działania ekologiczne.

W dniu 10 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Jeżowe odbyło się zebranie zorganizowane z inicjatywy Starosty Powiatu Niżańskiego – Pana Roberta Bednarza w sprawie ochrony przeciwpowodziowej obszarów położonych w zlewni rzeki Rudnia i Głęboka (Jeżówka) ze szczególnym uwzględnieniem terenu Gminy Jeżowe.

Wójt Gminy Jeżowe informuje o naborze wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w 2019 r.

 

W dniu 11.07.2019 r. w budynku Urzędu Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert na realizację zadania pn.:"Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Jeżowem Kameralnem".