Aktualne dane o wdrożeniu Programu "Czyste Powietrze" na terenie Gminy Jeżowe

 

Liczba złożonych wniosków: 150

Liczba zawartych umów: 132

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 93

Kwota wypłaconego dofinansowania: 2 091 559,80 zł

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że w przyszłym tygodniu będzie dostarczony węgiel z polskich kopalń na skład do Stalowej Woli.

 

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Cholewiana Góra ul. Buczki błąka się pies.