Złożenie wniosku do Ministra Edukacji Narodowej, o środki na zakup książek do bibliotek szkolnych z rządowego programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” realizowanego w latach 2016-2020, pozwoliło na zwiększenie liczby woluminów w bibliotekach szkolnych w szkołach w Groblach, Starym Narcie i Cholewianę Górze .

Z okazji święta Świętego Floriana - Patrona Strażaków, składamy serdeczne życzenia i podziękowania dla Druhów strażaków ze wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych w naszej gminie i wszystkich strażaków zawodowych.
Niech święty Florian, Patron Strażaków wyprasza Wam niezbędną pomoc i obronę, chroni od nieszczęść i wypadków, a tę ofiarną i niezwykle trudną służbę ludziom i ich mieniu, uczyni bezpieczną, niech wyprasza Boże błogosławieństwo dla Was, Waszych rodzin i bliskich.

Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe - Mirosław Bajek Wójt Gminy Jeżowe - Marek Stępak

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 w dniu 30 kwietnia poinformowała, że dokonała wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego – nabór nr RPPK.04.03.01-IZ.00-18-003/17, działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa.

Biuro Prognoz Meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie prognozuje na dzisiaj między godziną 16.00 a północą, wystąpienie na terenie Podkarpacia  burz z opadami deszczu od 21 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Lokalnie opady gradu. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska 80%

Roboty drogowe w gminie Jeżowe idą "pełną parą" i powstaje coraz więcej asfaltowych dróg gminnych. Do końca półrocza zostanie ukończonych 10 dróg i dwa place gminne, które buduje ZPUH Feramenta. Inwestycja w infrastrukturę drogową jest realizowana w ramach prawie milionowego przetargu rozstrzygniętego pod koniec stycznia. Łącznie będzie to 2,5 km nowych dróg i 265 m2 nowej nawierzchni placów gminnych.