Prezydent Miasta Stalowej Woli - Lucjusz Nadbereżny przekazał informację i zapewnił, że węgiel zostanie dostarczony do Państwa przed świętami Bożego Narodzenia.

Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe

Dodatek elektryczny to jednorazowe wsparcie finansowe dla odbiorców, dla których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna, wchodzi w życie na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127).

 

Szanowni Państwo.

Wraz z  sezonem grzewczego wzrasta ryzyko pożaru czy zatrucia czadem.
 Są to sytuacje,  które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia nas samych oraz naszych bliskich. Jeśli zależy nam na maksymalnym zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa, koniecznością jest przeprowadzenie kontroli stanu kominów oraz ich wyczyszczenie.

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym
 (Dz. U. 2022 poz. 1692 z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z późn. zm.) informuję, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

W trosce o własne bezpieczeństwo rozważmy zamontowanie  również w domu czujników tlenku węgla. Wykrywa niebezpieczne dla życia stężenie tlenku węgla (czadu)
w powietrzu i sygnalizuje o przekroczeniu stężenia CO. Dzięki temu masz czas, by zapobiec zatruciu czadem, zwanym potocznie „cichym zabójcą”.

Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 05.12.2022 r. prowadzona jest wymiana wodomierzy na terenie miejscowości Pogorzałka oraz Cholewiana Góra. Prosimy o przygotowanie miejsca do montażu dla ekipy monterów w celu bezproblemowej wymiany.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Gmina i Miasto Stalowa Wola przekazało informację, że na chwilę obecną węgiel na składzie w Stalowej Woli niestety się skończył.

Gmina Jeżowe posiada podpisaną umowę z Gminą i Miastem Stalowa Wola na dostawę węgla na potrzeby gospodarstw domowych z terenu gminy, zapotrzebowanie na węgiel z gminy przekazano do MZK Stalowa Wola.