W dniach od 15 do 29 lipca br. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone Badanie Koniunktury w Gospodarstwach Rolnych (AK-R). Badanie prowadzone jest cyklicznie, dwa razy w roku, tj. w styczniu i lipcu, a jego wyniki prezentowane są odpowiednio we wrześniu danego roku i marcu roku następnego.

W niedziele 17 lipca, Ochotnicza Straż Pożarna w Jacie obchodziła jubileusz 70-lecia. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji strażaków i ich rodzin w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Jacie, której przewodniczył ks. proboszcz Janusz Depciuch.

11 lipca 2022 r. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak oraz Skarbnik Wiesław Łach podpisali umowę na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Województwo Podkarpackie reprezentowała Wicemarszałek Ewa Draus. W spotkaniu, które miało miejsce w Auli przy Liceum Ogólnokształcącym w Nisku, uczestniczyli również Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójtowie, Burmistrzowie i Skarbnicy z wszystkich gmin Powiatu Niżańskiego.

KOMUNIKAT

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ODBIORCÓW NIEKTÓRYCH PALIW STAŁYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA RYNKU TYCH PALIW

 

Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji informującej o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno- ściekowa”. Na przedmiotową listę został wpisany wniosek gminy Jeżowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Zaborczyny w Gminie Jeżowe”. Wnioskowana kwota pomocy to 2 931 468,00 zł.