„Bitwa o remizy” – rząd sfinansuje termomodernizację i doposażenie remiz dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej!

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) gmina do 20 tys. mieszkańców z największą frekwencją w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzyma 1 milion złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej.

Ogłoszono wyniki ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych, w ramach której jednostki samorządu terytorialnego miały możliwość składania wniosków w celu uzyskania wsparcia dla swoich projektów inwestycyjnych.

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Jeżowe znalazła się na liście i tym samym zakwalifikowała się do programu uzyskując wsparcie finansowe na realizację dwóch kluczowych inwestycji, które wpłyną na rozwój i poprawę jakości życia mieszkańców w naszej gminie.