Faktury proszę dostarczyć do 12 grudnia 2022r. do Zespołu Obsługi Szkół w Jeżowem (faktury wystawione od lipca do grudnia 2022r.). Suma faktur powinna być wystawiona w pełnej kwocie przyznanego stypendium (kwota przyznanego stypendium w decyzji z Urzędu Gminy Jeżowe).

W dniu 28 listopada 2022 r. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jeżowem – Zbigniew Bednarz ogłosił przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej dla zadania pn.: BUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY NA DZIAŁCE O NUMERZE EW. 4533/137 W JEŻOWEM  

23 listopada w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wręczyła odznaczenia państwowe nadane postanowieniem Prezydenta RP.

W Cholewianej Górze przy istniejącym boisku wielofunkcyjnym powstała bieżnia lekkoatletyczna.  Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie pełnowartościowych zajęć wychowania fizycznego, treningów, uprawianie sportu w komfortowych, bezpiecznych warunkach. Obiekt ma służyć mieszkańcom i dawać im nowe możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.

Na stronie ARMIR pojawił się komunikat dotyczący wsparcia dla rodzin rolniczych w związku z wystąpieniem szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.