Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka wszystkim Dzieciom, a szczególnie najmłodszym mieszkańcom naszej gminy, składam najserdeczniejsze życzenia - dużo zdrowia, miłości ze strony najbliższych oraz spełnienia najskrytszych marzeń.

Niech każdy dzień Waszego beztroskiego dzieciństwa będzie przepełniony radością. Niech przynosi wiele niesamowitych przygód i wyzwań.

Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie ustalenia Wojewódzkiego Planu Kwalifikacji Wojskowej na rok 2022 oraz powołania, określenia siedzib i terytorialnego zasięgu działania wojewódzkiej i powiatowych komisji lekarskich, kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Niżańskiego odbywa się w terminie 26 maja – 22 czerwca 2022 roku.

Rozpoczynamy kolejną inwestycję na ponad 10 mln złotych. Umowa w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład podpisana.

W dniu 27 maja br. Wójt Gminy Jeżowe – Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika – Wiesława Łacha oraz Piotra Wałka i Wiesława Bełzaka reprezentujących firmę Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Monterskich Budownictwa PRIMBUD Sp. z o. o. zawarli umowę na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gmina Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno kanalizacyjnej”.

Jest nam miło poinformować, że Gmina Jeżowe po raz kolejny uzyskała wysokie dofinansowanie ze środków Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład. Tym razem jest to kwota  w wysokości 8 900 000 zł. Jest to wspaniała wiadomość dla naszych mieszkańców. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dwa zadania.