26 maja przypada bardzo ważny i wyjątkowy dzień - Dzień Matki!

Z tej okazji Drogie Mamy przyjmijcie szczere wyrazy uznania i podziękowania za Wasz macierzyński trud i wypełnianą ogromnie ważną rolę w rodzinie i społeczeństwie!

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jeżowe obok sklepu "Piotruś Pan" oraz ronda błąkają się 2 psy.
Poszukujemy właścicieli tych psów oraz zwracamy się z prośbą do mieszkańców o zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad zwierzętami. Jednocześnie przypominamy, że to na właścicielach ciąży obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia nieruchomości przed samowolnym ich opuszczaniem przez psy.

Szanowni Mieszkańcy! Informujemy, że na terenie naszej gminy pojawiły się osoby, które podszywają się pod przedstawicieli firm zajmujących się oceną energetyczną budynków. Osoby te wprowadzają mieszkańców w błąd, przedstawiając nieprawdziwe informacje na temat obowiązkowych świadectw energetycznych.