SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że wpłaty za węgiel należy dokonywać przelewem na konto :
81 1240 1792 1111 0011 1984 6127 w MZK Stalowa Wola, ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola.

Cena węgla – kwota wpłaty – 1,5 tony x 1850,00 zł / tonę = 2775,00 zł brutto.
Tytuł przelewu: Jeżowe – imię i nazwisko wpłacającego, adres gospodarstwa – za węgiel.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje, że w celu przyśpieszenia dostawy węgla do mieszkańców w ramach zakupu preferencyjnego, prosimy o:

  1. zgłoszenie dowodu wpłaty za węgiel w Urzędzie Gminy (kopię przelewu wykonamy w urzędzie ), w biurze Nr 1 – parter,

  2. przekazanie informacji o sposobie dostawy / odbioru węgla, w biurze  Nr 1 – parter.

 

Wójt Gminy Jeżowe informuje mieszkańców gminy Jeżowe, że od dnia 7 listopada do dnia 10 listopada 2022 roku będą przyjmowane wnioski o zakup preferencyjny węgla dla osób, które otrzymały dodatek węglowy.  We wniosku należy podać oprócz innych danych zapotrzebowanie na węgiel do grudnia 2022 roku oraz do końca kwietnia 2023 roku.

Decyzją komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Nisku powołany został bryg. Andrzej Kołodziej. Uroczystość wręczenia aktu powołania odbyła się 22 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy st. bryg. Andrzeja Marczeni oraz zastępcy komendanta powiatowego PSP w Nisku mł. bryg. Ireneusza Stafieja.