W 2022 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego, po raz ósmy realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych
w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie” w ramach której zrealizowane zostało zadanie pn: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

Szanowni Państwo,

w dniu dzisiejszym, jak co roku 21 listopada, obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który został wprowadzony mocą ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku.

Rejon Energetyczny Leżajsk informuje o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej:

 

Wójt Gminy miał zaszczyt gościć w Urzędzie Gminy nauczycieli, którzy w tym roku przeszli na zasłużoną emeryturę. Po wielu latach pracy w szkole swoją aktywność zawodową zakończyły: Pani Anna Teklak- nauczyciel ZS w Jeżowem Centrum, Pani Grażyna Olko- nauczyciel ZS w Jacie oraz Elżbieta Zaręba- nauczyciel PSP w Groblach.

Przejście na emeryturę to wyjątkowy moment,  nowy ale zupełnie naturalny i niezwykle ważny etap w życiu każdego człowieka. Ten właśnie moment stał się okazją do wspólnego spotkania, wspomnień i refleksji. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak podziękował również swoim gościom za wszystkie lata sumiennej, uczciwej i odpowiedzialnej pracy, za codzienny trud nauczania i wychowania młodego pokolenia. Życzył jednocześnie wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, realizacji dalszych planów i zamierzeń wpieranych dobrym zdrowiem.

W zeszły piątek świętowaliśmy 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą. Z tej okazji w całym kraju odbywały się imprezy historyczne, kulturalne i sportowe. Urodziny Niepodległej obchodziliśmy uroczyście również w gminie Jeżowe.