Gmina Jeżowe realizuje Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Program ten stanowi wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi.

Po ponad roku intensywnych prac dobiegła końca realizacja jednej z kluczowych inwestycji realizowanych w Gminie Jeżowe pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jeżowe wraz z modernizacją i doposażeniem istniejącej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej”.

W miejscowości Krzywdy od kilku dni błąka się młody pies, poszukujemy jego właściciela.

Informacje na temat psa można uzyskać w Urzędzie Gminy Jeżowe (biuro nr.9) lub pod numerem tel. 15 87 94 304 wew.113