Jesteśmy sobie potrzebni…

Człowiek jako istota społeczna, żyjąca w grupie oraz ją tworząca, aby móc się rozwijać potrzebuje kontaktu z drugą jednostką. W jego egzystencję wpisana jest bowiem różnorodność, uwarunkowana poprzez pochodzenie, przynależność kulturową, społeczną i religijną. To właśnie „odmienność” sprawia, że: nierówni potrzebują siebie, im najłatwiej zrozumieć, że każdy jest dla wszystkich i odczytywać całość, jak pisał ks. Jan Twardowski.

W dniu 21 czerwca br. z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, we współpracy z Europolem, odbędzie się V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Wydarzenie ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Szanowni Państwo!

27 maja obchodzimy w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Pracownikom Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych i wszystkim Osobom związanym z samorządem pragniemy złożyć serdeczne podziękowania i życzenia.

Państwa praca i zaangażowanie w służbie publicznej są niezwykle cenne i wartościowe dla naszej społeczności. Przyczyniacie się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia mieszkańców. Dziękujemy za oddanie i poświęcenie w tej często niełatwej służbie. Niech Dzień Samorządowca będzie okazją do refleksji nad dotychczasowymi osiągnięciami i motywacją do kontynuowania dobrej pracy.

Życzymy Państwu niezłomnej determinacji i pasji w dążeniu do dobra wspólnoty. Niech podejmowane decyzje będą zawsze mądre i przemyślane, a codzienna praca przynosi owocne rezultaty. Życzymy, by kolejne lata pracy przynosiły satysfakcję i radość, a trud został zauważony i doceniony przez mieszkańców gminy.

Wójt Gminy Jeżowe   Przewodniczący Rady Gminy Jeżowe
Marek Stępak
  Marian Koc

W tym wyjątkowym dniu wszystkim Mamom chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia. Jesteście niezwykłe i nieocenione, pełne miłości i troski.

W dniach od 29 maja 2023 r. do 2 czerwca 2023 r. oraz od 12 czerwca 2023 r. do 29 czerwca 2023 r. na terenie powiatu niżańskiego odbędzie się kwalifikacja wojskowa.