Harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami, w powiecie niżańskim w 2023 roku

 

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

10 stycznia w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” – pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jeżowe i Krzywdy.