Minęła XXIX edycja Wakacjonaliów – największej imprezy plenerowej w naszej gminie. Niewątpliwie kolejne Dni Jeżowego można uznać za udane, głównie za sprawą wysokiej frekwencji – nie udałoby się to bez mieszkańców naszej gminy oraz okolicznych miejscowości. Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury, korzystając z pomocy jednostek OSP z Gminy Jeżowe, Zakładu Gospodarki Komunalnej Jeżowe oraz Klubu Sportowego „Sparta” Jeżowe. Patronat Wakacjonaliów jak co roku objął Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak. Impreza nie odbyłaby bez ogromnej pomocy finansowej lokalnych przedsiębiorców. Głównym sponsorem Wakacjonaliów był Samorząd Gminy Jeżowe.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Znane są już wyniki naboru w Rządowym Programie Odbudowy Zabytków. Ponad 4800 projektów otrzymało wsparcie finansowe. Całkowita suma dofinansowania wynosi 2,51 mld zł. Program skierowany jest do gmin, powiatów oraz województw i obejmuje bezzwrotne wsparcie inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Samorządy mogą uzyskać dofinansowanie do 98% kosztów inwestycji, pozostawiając minimalny udział własny na poziomie 2 %.