Wójt Gminy Jeżowe serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące funkcjonowania Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się 29 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Jeżowem.

W poniedziałek 20 marca 2023r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów-Kopki w km 14+494 - 15+353, polegająca na budowie ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury i urządzeń w miejscowości Jeżowe”. Gminę Jeżowe reprezentował Marek Stępak- Wójt Gminy Jeżowe, natomiast Wykonawcę Krzysztof Piela- Prezes firmy FERAMENTA.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jata błąka się pies.

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY JEŻOWE

 

Wójt Gminy Jeżowe przypomina dodatkowym naborze przyjmowania wpłat i wniosków preferencyjnego zakupu węgla w I kwartale 2023 roku, w ograniczonej ilości dla 20 wnioskodawców, decyduje kolejność dostarczenia dowodu wpłaty w Urzędzie Gminy Jeżowe.

 

14 marca br. Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak ogłosił zamówienie, którego przedmiotem jest „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 861 w msc. Jeżowe Kameralne, Jata, Sójkowa”.