Przed nami kolejny dobry rok pod względem inwestycji drogowych, które mają realny wpływ na życie naszych Mieszkańców – na ich bezpieczeństwo.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Jata błąka się pies.

zanowni Państwo w dniu 15 marca w Auli Politechniki Rzeszowskiej wydziału zamiejscowego w Stalowej Woli, odbędzie się Podkarpackie Forum Innowacji Rolniczych . Wydarzenie organizowane jest przez  Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą.

Z okazji Dnia Sołtysa, obchodzonego 11 marca, już dzisiaj składamy wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckim z terenu gminy Jeżowe najlepsze życzenia.