Poszukujemy właściciela 3 młodych zabłąkanych psów, które przebywają w miejscowości Jeżowe-Kowale. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na temat psów prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jeżowe tel. 15 879 43 04 wew. 113.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowem przystąpił do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2024 w ramach Funduszu Solidarnościowego – resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza na cykl webinarów „Fundusze europejskie dla przedsiębiorców - kursy, szkolenia oraz studia podyplomowe”. 

Rejestracja na spotkania odbywa się poprzez wypełnienie formularza  zgłoszeniowego. Potwierdzenie wysyłane jest na adres mailowy, który podany został w formularzu zgłoszeniowym. W sytuacji nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt z organizatorem.