Niebawem rozpoczęcie prac II Etapu w zabytkowym Parku Podworskim zlokalizowanym w Nowym Narcie. W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak przy kontrasygnacie Skarbnika Wiesława Łacha, w obecności Zastępcy Wójta Michała Wasyliszyna zawarł umowę na realizację zadania pn. „Prace renowacyjne w Zabytkowym Parku w Nowym Narcie – etap II”. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „FERAMENTA” Krzysztof Piela.

Od dłuższego czasu priorytetem jest rozbudowa oferty medycznej w budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżowem. Obecnie trwają prace nad adaptacją pomieszczeń w celu utworzenia Przychodni Specjalistycznej. Dwa lata temu podjęto rozmowę z Dyrekcją Szpitala w Nisku przy współpracy ze Starostwem Powiatowym. Wnioski o rozszerzenie oferty o specjalistów 𝐳 𝐠𝐢𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢, 𝐠𝐚𝐬𝐭𝐫𝐨𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐢 𝐢 𝐨𝐫𝐭𝐨𝐩𝐞𝐝𝐢𝐢 zostały złożone do Narodowego Funduszu Zdrowia. Dyrektor szpitala zapewnił o pozyskaniu środków finansowych na ten cel jeszcze w bieżącym roku.


W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczących planów rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej informujemy, że w chwili obecnej prowadzone są prace nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji.


Historia została napisana! 23 marca 2024 roku, w Nowym Żmigrodzie, odbyły się pierwsze Wojewódzkie Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. Drużyna chłopców z MDP OSP Jeżowe osiągnęła ogromny sukces, pokonując 22 zespoły z całego województwa i zdobywając pierwsze miejsce.