Tradycyjnie, od 1992 roku w naszej gminie obchodzone są jubileusze małżeńskie. Tegoroczne obchody, przypadające na dzień 19 marca 2024 roku były wyjątkowym wydarzeniem uświetniającym długoletni staż małżeński Jubilatów. Wówczas Złote Gody, pięćdziesięciolecie małżeństwa w gminie Jeżowe świętowało 40 par.

Z przyjemnością prezentujemy wizualizację planowanej modernizacji parku gminnego w Jeżowem. Dzięki pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 530 000,00 zł, będziemy mogli przekształcić nasz park w atrakcyjne miejsce spotkań i rekreacji dla mieszkańców w każdym wieku.

19 marca br. obchodzimy 470. rocznicę założenia miejscowości Jeżowe. Na kartach historii zapisały się zarówno czasy zniewolenia, niedostatku, dobrobytu, jak i rozwoju gospodarczego.Ten wyjątkowy jubileusz nie tylko skłania do refleksji nad minionymi dziejami, lecz także podkreśla znaczenie miejscowości dla naszego dziedzictwa kulturowego.

Co przyniesie rok 2024? W najbliższych planach projekt, który zapewni więcej miejsc opieki dla naszych maluchów – 𝐊𝐥𝐮𝐛 𝐌𝐚𝐥𝐮𝐜𝐡𝐚! Ta inicjatywa nie tylko odpowiada na istniejące potrzeby społeczne, ale również stanowi istotny krok w kierunku wspierania rozwoju naszej gminy. Wzrost dostępności miejsc opieki przyczyni się nie tylko do zwiększenia dzieci objętych opieką, ale także umożliwi łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Nowe miejsce opieki umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3.


Wójt Gminy Jeżowe Marek Stępak w dniu 12.03.2024 r. zawarł Porozumienie Międzygminne o współpracy jednostek samorządu terytorialnego w sprawie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Czwórmiasta 2034+.