21 listopada obchodzimy Dzień Pracownika Socjalnego, który jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję, stąd też Wójt Gminy Jeżowe wpisując się w tę tradycję i pamiętając jak trudną i odpowiedzialną pracą jest praca pracownika socjalnego, która wymaga nie tylko kwalifikacji i wiedzy, ale także szczególnych cech osobowych, z okazji tego Dnia składa życzenia wszystkim pracownikom socjalnym w formie okolicznościowego Listu.

 

Od 1 września 2016 roku Zespół Szkół w Jeżowem w ramach programu Erasmus + realizuje 27-miesięczny międzynarodowy projekt pod nazwą „Nić Ariadny – jak wybrać najlepszą drogę z europejskiego labiryntu kształcenia”, oparty na współpracy i wymianie zagranicznej szkół. W projekcie bierze udział szkoła średnia z Jeżowego, szkoły z Węgier, Niemiec i Łotwy, a podsumowujące projekt międzynarodowe spotkanie odbędzie się w Belgii. Projekt ma na celu podniesienie świadomości uczniów odnośnie znaczenia wspólnego europejskiego szkolenia na rynku pracy.

Trwa bardzo intensywna budowa nowej nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 861 w Jeżowem Podgórzu. To część bardzo dużej inwestycji o wartości ponad 9 milionów złotych wraz z wkładem własnym gminy Jeżowe, która zdecydowanie poprawi infrastrukturę drogową w Jeżowem. Wykonanie wszystkich prac objętych przetargiem wraz z wykonaniem podwójnego ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką, wykonaniem nowej nawierzchni do samego skrzyżowania, wykonaniem zatok autobusowych, chodnika po drugiej stronie drogi na odcinku Urząd Gminy - Zespół Szkól Średnich i odwodnienia drogi zakończy się za kilka miesięcy, w kwietniu 2018r.

Urząd Marszałkowski w grudniu podsumuje kolejną akcję edukacyjną na rzecz ochrony środowiska. Rozstrzygnie konkurs dla dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami w postaci zużytych baterii i akumulatorów. Celem odbywającej się od kilku lat akcji jest poszerzenie wiedzy i świadomości społeczeństwa, a przede wszystkim dzieci o zagrożeniach, jakie niosą ze sobą odpady w postaci zużytych baterii.

W przyszłym roku zostanie gruntownie przebudowana droga gminna w Groblach o długości 573 metrów (ulica Nowa), tak wynika ze wstępnego rankingu wniosków złożonych przez samorządy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.