W przyszłym roku zostanie gruntownie przebudowana droga gminna w Groblach o długości 573 metrów (ulica Nowa), tak wynika ze wstępnego rankingu wniosków złożonych przez samorządy do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019", którym na terenie Podkarpacia zarządza Wojewoda Podkarpacki.

Dzisiaj Światowy Dzień Rzucania Palenia, który zawsze przypada w trzeci czwartek listopada. Dzień ten ma już ponad 30-letnią tradycję. Sam pomysł zrodził się w USA w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień.

13 listopada 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Narcie po raz pierwszy obchodzono Dzień Dobrego Słowa pn. „Zmień słowa – zmień świat”, wpisując się w ogólnopolski projekt edukacyjny, autorską propozycję Iwony Majewskiej – Opiełki z Akademii Skutecznego Działania. W tym dniu szkołę odwiedził prof. Kazimierz Ożóg, którego z tej okazji poproszono o wykład dla uczniów.

W Starym Narcie w dniu 9 listopada miał miejsce odbiór techniczny wykonanych prac remontowych świetlicy OSP i prac wykonanych w otoczeniu świetlicy.

W dniu 11 listopada w Jeżowem odbyły się gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku przypada 99 rocznica odzyskania niepodległości po 123 lata okupacji terenów Rzeczypospolitej przez troje zaborców: Austrię, Prusy i Rosję. Tereny gminy Jeżowe znalazły się pod okupacją Austrii już po pierwszym rozbiorze Polski w 1772r. Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone uroczyście w gminie Jeżowe od jego przywrócenia w 1989 roku.