W Rudniku nad Sanem od 15 lutego działa już bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego. Wypożyczalnia mieści się w budynku dawnego Liceum Ogółnokształcącego, na ul. Piłsudskiego 9

Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon w dniach:
1 marzec 2018r. (tj. czwartek) – Jeżowe Centrum, Groble, Sibigi, Jeżowe Podgórze, Jeżowe Pikuły, Jeżowe Zaborczyny, Krzywdy;
5 marzec 2018r. (tj. poniedziałek ) – Cholewiana Góra, Gęsiówka, Pogorzałka, Nowy Nart, Stary Nart, Jeżowe Zagościniec, Jeżowe Kameralne, Jeżowe Zagrody, Jata, Sójkowa, Zalesie.

Dzięki współpracy Poczty Polskiej, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), polscy rolnicy mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń przygotowanej specjalnie dla nich. Mogą ją nabyć w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych, co gwarantuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej oferty ochrony.

ARiMR od 19 lutego do 20 marca przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych” w obszarze „d”, związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Wsparcie to finansowane jest z budżetu PROW 2014 – 2020.

Placówka Terenowa KRUS w Nisku zaprasza do udziału w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci - uczniów szkół podstawowych (0-VII) z terenów wiejskich.
Prace należy złożyć w Placówce Terenowej KRUS w Nisku w terminie do dnia 06.04.2018r. (decyduje data wpływu/złożenia w Placówce Terenowej KRUS).