20 października 2017 r. Podkarpacki Oddział Regionalny ARiMR otworzył dla mieszkańców  21 biur powiatowych, m.in. biuro powiatowe Agencji w Nisku. Zaproszone zostały dzieci, młodzież i dorośli, przedszkolaki, uczniowie, rolnicy i przedsiębiorcy – wszyscy, którzy chcieli poznać z bliska pracę ARiMR. Hasło przewodnie brzmiało „Razem wPROWowadzajmy zmiany na wsi, żyjmy bezpiecznie”. Dzień Otwarty w ARiMR zorganizowany został wspólnie z policją i strażą pożarną, a uświetnił m.in. Zespół Muzyczny z Jeżowego.

W dniu 23.października miał miejsce odbiór techniczny drogi "Kamionka" w Nowym Narcie. Ta droga została przebudowana przez Przedsiębiorstwo "Molter" z Rudnej Małej, które wygrało przetarg na wykonanie wszystkich prac zwiazanych z jej przebudową. W ramach prac wykonano m.in.  kamiennną podbudowę z kruszywa, kamienną warstwę wyrównawczą, dwie warstwy asfaltu (wiążącą i scieralną), obustronne pobocza i odwodnienie drogi.

Od 29 sierpnia 2017 roku trwają intensywne prace związane z realizacją inwestycji. Budynek świetlicy OSP w Starym Narcie nie tylko zyska nowy wygląd, ale przede wszystkim zostaną obniżone jego koszty utrzymania związane z ogrzewaniem.

W dniu 28 października 2017 r.odbędzie się X edycja Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego „O złotego jeża”

Organizatorzy: Uczniowski Klub Sportowy „Centrum” Jeżowe – Prezes Jacek Dąbek
Podmioty wspierające i patronat: Gmina Jeżowe – Wójt Marek Stępak, Powiat Niżański Starosta Robert Bednarz,
Gospodarz turnieju: Dyrektor Zespołu Szkół w Jeżowem Centrum – Katarzyna Sudoł
Prowadzący: Prezes UKS „Centrum” Jeżowe – Jacek Dąbek, Opiekun sekcji szachowej – Tadeusz Matyka

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w dniu 19 października 2017 roku, w sali posiedzeń Urzędu Gminy Jeżowe odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Wójta Gminy Jeżowe. Wyróżnienie otrzymali dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy  Zespołu Obsługi Szkół.