Wniosek gminy Jeżowe złożony w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej został oceniony pozytywnie. Oznacza to, że już w styczniu 2018 roku uczniowie będą mogli korzystać z  nowoczesnej, w pełni wyposażonej pracowni edukacji ekologiczno – przyrodniczej.

Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem fundamentów przyszłej sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jeżowem Kameralnem. Zgodnie z harmonogramem termin zakończenia robót to 30.11. 2017 r.

 

Po prawie 2 miesiącach kończą się prace związane z termomodernizacją budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Jacie. Wkrótce odnowiona remiza posłuży lepiej samej jednostce oraz mieszkańcom.

Dobiega końca remont budynku Przychodni Lekarskiej w Jeżowem. Już niebawem pacjenci będą mogli korzystać z usług medycznych w komfortowych warunkach. W chwili obecnej trwają ostatnie prace wykończeniowe.