11 maja 2018 r. w Zespole Szkół w Jacie odbył się II Gminny Konkurs Historyczny dla klas IV – VII szkoły podstawowej pod hasłem „Polska Jagiellonów”.  Do rywalizacji przystąpili uczniowie ze szkół w Jeżowem Centrum, Jeżowem Kameralnem, Jeżowem Podgórzu, Cholewianej Górze, Starym Narcie, Groblach i Jacie.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje Rolników, że termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. został wydłużony do 15 czerwca br.

Dnia 19 maja mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2015r. poz. 1893) przedsiębiorca powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numer PESEL w terminie 2 lat od wejścia w życie ustawy.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła termin rekrutacji do projektu „Innowacyjne Techniki Projektowania i Wytwarzania w Branży Lotniczej - SOLIDWORKS/CNC” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Mamy dobrą wiadomość dla rolników i sadowników - od ponad roku działa nowy portal sadowniczo – rolniczy Agro-Market24 . Jest to nowoczesna internetowa giełda rolna, która skupia społeczność rolną i sadowniczą w jednym miejscu. W Agro-Market24 producenci i kupujący mogą w łatwy i szybki sposób nawiązać współpracę, rolnicy mogą dodawać bezpłatnie ogłoszenia rolnicze, przeglądać listę ogłoszeń, a w szczególności znaleźć potencjalnych kupców na rynku krajowym oraz międzynarodowym.