W dniu dzisiejszym obchodzimy Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm RP, ustawą z dnia 22 lutego 2019 r.

14 kwietnia 966 r. odbył się chrzest księcia Mieszka I. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski, która rozpoczęła chrystianizację naszej Ojczyzny i dała początek naszej państwowości.

 

Od dnia 19 maja do dnia 29 czerwca 2023 roku na terenie powiatu niżańskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb służby wojskowej.

W dniu wczorajszym w Urzędzie Gminy w Jeżowem odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102344R na działce nr ew.3155/3 w miejscowości Jeżowe”.

Na terenie naszej Gminy w miejscowości Groble błąka się pies.

Kapłaństwo jest szczególnym powołaniem. To wielki dar i tajemnica. Święty Jan Maria Vianney tak mówił o kapłaństwie:

„Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana wśród nas.

Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.

Kto przyjął wasze dusze do społeczności Kościoła, kiedyście się narodzili? Kapłan.

Kto karmi je, by miały siłę do ziem­skiego pielgrzymowania? Kapłan.

Kto przygotowuje je, aby mogły stanąć przed Bogiem, wykąpane we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan.