Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło II turę bitwy o wozy! Rozdanych zostanie aż 49 pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Gmina Jeżowe po raz drugi uzyskała dofinansowanie w programie Zdalna Szkoła +.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków w ramach Programu priorytetowego „Moja woda”, realizowanego we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przypominamy, iż do dnia 08.07.2020 r. trwa nabór na rachmistrzów spisowych.

Szanowni Dyrektorzy
Grono Pedagogiczne, Pracownicy Administracji i Obsługi,
Drodzy Rodzice i Kochani Uczniowie.