W 2023 roku Samorząd Województwa Podkarpackiego po raz dziewiąty realizuje działania w ramach Kampanii informacyjno - edukacyjnej pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodności w rolnictwie”. Jednym z nich jest zadanie pn.: „Sadzenie drzew i krzewów miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”.

 

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 03.11.2023 r.
zmarł przeżywszy 65 lat

 

Śp.

 Tadeusz Chmura

 

W związku z realizacją projektu pt. „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”: