W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. na całym terytorium Polski komunistyczne władze wprowadziły stan wojenny. Organem zarządzającym państwem podczas stanu wyjątkowego była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Na jej czele stanął Wojciech Jaruzelski.

 

W dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym "Podpromie" im. Jana Strzelczyka, przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie odbędzie się  XVI edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł uroczyście przekazał klubom sportowym działającym na terenie gminy Jeżowe promesy. Symboliczny czek odebrali prezes Klubu „Czarni Sójkowa” Eugeniusz Ciak, prezes GKS Groble Marian Sarzyński oraz trener „Sparta” Jeżowe Piotr Oczkowski i sekretarz klubu Leszek Rogala. W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Jeżowe Marek Stępak, który wnioskował o przyznanie dotacji, z-ca wójta gminy Jeżowe Michał Wasyliszyn oraz dyrektor biura poselskiego Marcina Warchoła, Karol Wołoszyn.

W związku z realizowanym badaniem ewaluacyjnym dotyczącym wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zwracamy się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety skierowanej do mieszkańców obszaru Powiatu Niżańskiego.

LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” od wielu lat wspiera inicjatywy mieszkańców powiatu poprzez min. dotacje, szkolenia czy imprezy lokalne. Państwa odpowiedź na ankietę pozwoli nam na ocenę naszych dotychczasowych działań oraz lepsze planowanie dalszych aktywności.

Prosimy o Państwa pomoc i poświęcenie kilku minut na wypełnienie anonimowej ankiety
w poniższym linku. Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 22 grudnia 2022 r.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwRkugut1JoR_08RhGbYwPG3fxe1CXbWzbb5roeDBh7W5HLQ/viewform?usp=sf_link