Konkurs ma na celu popularyzowanie wśród rolników „Zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym” oraz wiedzy o zagrożeniach wypadkowych, a w konsekwencji ograniczenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników. Organizowany po raz czwarty konkurs przebiega w formule on-line i jest realizowany przy pomocy platformy edukacyjnej Moodle.

 

Przed nami kolejny obiecujący rok pod względem inwestycji drogowych, które mają realny wpływ na bezpieczeństwo naszych Mieszkańców.

W dniu dzisiejszym Marek Stępak - Wójt Gminy zawarł umowę z Przedsiębiorstwem MOLTER Sp z o.o. na realizację inwestycji pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jeżowe poprzez przebudowę i rozbudowę dróg gminnych nr 102312R, 102315R, 102317R w msc. Jeżowe”.

W związku z realizacją projektu pt. „Montaż instalacji OZE w budownictwie mieszkaniowym na terenie gminy Jeżowe” w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty „parasolowe”:

 Nowe Wyzwania Sportowe dla Dzieci i Młodzieży z Gminy Jeżowe

Publiczna Szkoła Podstawowa w Cholewianej Górze uzyskała dofinansowanie w wysokości  25 000,00 zł na realizację projektu pn. „Odkryj i wychowaj mistrza”, w której dzieci i młodzież  z siedmiu szkół podstawowych z terenu Gminy Jeżowe będą miały możliwość uczestnictwa w zawodach, w ramach zdrowego współzawodnictwa w duchu idei „fair-play.